139 ОУ Захарий Круша - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: затворена

Доставка на газьол за отопление за нуждите на 139 ОУ Захарий Круша - гр. София, СО - Район „Лозенец"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-05-18 15:00:00