139 ОУ Захарий Круша - София

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците на 139 ОУ "ЗАХАРИ КРУША" за учебната 2020–2021 година

Дата и час на публикуване: 2020-05-13 13:21:22Последна промяна: 2020-05-13 15:23:50
АОП номер: 01794-2020-0001 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците на 139 ОУ "ЗАХАРИ КРУША" за учебната 2020–2021 г. Обществената поръчка включва доставка от следните издателства: Клет България ООД – Комплект познавателни книжки "Моите приказни пътечки" за 4. Група – 25бр.; Учебно помагало Булвест 2000 Занимателна пътечка към писането-ново – автор С. Здравкова, 1бр,; Книга за учителя за 4. група в ДГ и в училището- "Моите приказни пътечки"- авт. В. Янчева, С. Здравкова, Ц. Илиева и пр.-1бр.; CD "Моята пътечка към музиката" за 4. група /2бр. / в комплект, звуконосител - 1 бр.; ЕУ Комплект познавателни книжки Моите приказни пътечки за 4. Група – 1 бр.; 1. Клас - Буквар за 1. Клас- авт. М. Герджикова – 95 бр.; Тетрадка №1 по български език за 1. клас. Предбуквен етап –авт. М. Герджикова- 95 бр.; Тетрадка №2 по български език за 1. клас. Буквен етап –авт. М. Герджикова- 95 бр.; Тетрадка №3 по български език за 1. клас. Следбуквен етап- авт. М. Герджикова- 95 бр.; Читанка за 1. клас/М.Герджикова/-95бр.; Тетрадка по четене за 1. клас/М.Герджикова/- 95бр.; Математика за 1. Клас-авт. М.Богданова-95бр.; Тетрадка №1 по математика за 1. клас-авт. М.Богданова-95бр.; Тетрадка №2 по математика за 1. Клас-авт. М.Богданова-95бр.; Тетрадка №3 по математика за 1. клас-авт. М.Богданова-95бр.; Околен свят за 1. Клас-авт.В.Петрова-95бр.; Тетрадка по околен свят за 1. Клас-авт.В.Петрова-95бр.; Музика за 1. Клас-авт.Е.Вълчинова-Чендова-4бр.; Изобразително изкуство за 1. Клас-авт.Д.Немцов-4бр; Технологии и предприемачество за 1. Клас-авт.Н.Цанев-4бр; Албум с приложения и материали. Технологии и предприемачество за 1. Клас-уч.тетрадка-4бр.; Искам да науча повече.Помагало по български език за 1. клас РДП-уч.помагало,авт.Л.Вълкова-4бр.; Искам да науча повече.Помагало по математика за 1. клас РДП-уч.п-ло, авт.М.Богданова-4бр.; Искам да науча повече.Помагало по околен свят за 1. клас РДП- уч.п-ло, авт.В.Иванова-4бр.; CD по музика за 1. клас/2 бр./-звуконосител-4бр.; Булвест 2000 ЕУ Технологии и предприемачество за 1. Клас-авт.Н.Цанев,учебник,ел.вариант-4бр.; Булвест 2000 ЕУ Изобразително изкуство за 1. Клас-авт.Д. Немцов, учебник,ел.вариант-4бр.; Булвест 2000 ЕУ Музика за 1. Клас-авт.Е.Вълчинова-Чендова,у-к, ел.вариант-4бр.; Булвест 2000 ЕУ Околен свят за 1. Клас, авт.В.Петрова, у-к, ел.вариант-4бр.; Булвест 2000 ЕУ Математика за 1. Клас, авт.М.Богданова, у-к, ел.вариант-4бр.; Булвест 2000 ЕУ Буквар за 1. Клас, авт. М.Герджикова- у-к, ел.вариант-4бр.; Булвест 2000 ЕУ Читанка за 1. Клас, авт.М.Герджикова у-к, ел.вариант-4бр.Останалите учебници за 2. клас, бонуси за 2. Клас, 3. Клас, 4. Клас, 5. Клас, бонуси за 5. Клас, 6. Клас, бонуси за 6. Клас, бонуси без група/клас са описани в допълнителна таблица, неразделна част от Решението за откриване на обществената поръчка.Всички учебници на изд. Клет България ООД са на стойност 27 702,39 лв. без ДДС; Просвета -София АД- Албум по Технологии и предприемачество за 3. клас, авт. Л. Витанов, изд. Просвета Плюс ЕООД-81 бр.; Тетрадка по компютърно моделиране за 4. клас, авт. Д. Дурева-84 бр.; Албум по технологии и предприемачество за 4. клас, авт. Л. Витанов, изд. Просвета Плюс ЕООД- 84 бр.; 5 клас-Информационни технологии за 5. клас, авт. А. Ангелов, изд. Просвета Плюс ЕООД-102 бр.; Информационни технологии за 5. клас, авт. А. Ангелов, изд. Просвета Плюс ЕООД-електронно четими-102 бр.; География и икономика за 5. клас, авт. Л. Цанкова, изд. Просвета Плюс ЕООД-102 бр.; География и икономика за 5. клас, авт. Л. Цанкова, изд. Просвета Плюс ЕООД-електронно четими-102 бр.; Музика за 5. клас, авт. В. Сотирова, изд. Просвета-София АД-102бр.; Музика за 5. клас, авт. В. Сотирова, изд. Просвета-София АД-електронно четими -102бр.;Бонусите за 5клас Информационни технологии за 5.кл.,авт.А.Ангелов-1бр.;Книга за учителя по информационни технологии за 5. клас+CD, авт.Д. Дурева -1бр.; География и икономика за5. кл. Включително електронно четими учебници.

Индивидуален номер на процедурата: 0006298
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи