СУ Васил Левски - Троян

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СОУ „ Васил Левски“ за учебната 2023/2024 година“

Дата и час на публикуване: 2023-04-06 14:07:09Последна промяна: 2023-04-06 14:05:49
ID номер: 01222-2023-0001 Статус: възложена

„Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СУ „ Васил Левски“ за учебната 2023/2024 година“ на основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОПпокана до определени лица по обособени позиции, както следва:

обособена позиция № 1: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България“ ООД;

обособена позиция  № 2: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД;

обособена позиция № 3: Учебници и познавателни книжки, издадени от издателство „Просвета плюс” ЕООД;

обособена позиция № 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Архимед 2“ ЕООД.

обособена позиция № 5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лонгман“, представлявано от „С.А.Н.ПРО“ ООД;

обособена позиция № 6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство

„Бит и техника“ ООД;

обособена позиция № 7: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство

„БГ Учебник“ ЕООД;

обособена позиция № 8: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство

„Домино“ ЕООД;

обособена позиция № 9: Учебници и познавателни книжки, издадени от издателство ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „РИВА“ АД.

Индивидуален номер на процедурата: 0007189
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 43500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-04-12 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иван Иванов
  • Телефон/и за контакт: 0889900988
Документи