Техническа професионална гимназия Никола Йонков Вапцаров - Радомир

„Демонтаж, доставка и монтаж на 15 броя климатици за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“

Дата и час на публикуване: 2017-10-11 17:34:22Последна промяна: 2017-10-11 17:30:47
ID номер: 9069181 Статус: приключена

Демонтаж, доставка и монтаж на 15 броя климатици за нуждите на Техническа професионална гимназия "Никола Йонков Вапцаров" град Радомир по кабинети, както следва: вход, 103,104, 110, 201, 202, 203, 205, 210, 211, 301, 302, 303, 304 и измервателна лаборатория.

Индивидуален номер на процедурата: 0002979
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Радомир
Прогнозна стойност: 35985.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-19 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мариета Александрова Гоцева
 • Телефон/и за контакт: 0777 80559
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 17:29:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074692722
  Удостоверено време: 11.10.2017 17:29:30
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 14:29:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 17:29:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074692725
  Удостоверено време: 11.10.2017 17:29:34
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 14:29:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 17:29:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074692727
  Удостоверено време: 11.10.2017 17:29:38
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 14:29:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 17:29:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074692728
  Удостоверено време: 11.10.2017 17:29:41
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 14:29:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 17:29:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074692733
  Удостоверено време: 11.10.2017 17:29:44
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 14:29:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • зададени въпроси

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 23:26:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074808541
  Удостоверено време: 16.10.2017 23:26:29
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 20:26:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-31 15:54:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075174316
  Удостоверено време: 31.10.2017 15:54:15
  Удостоверено време по UTC: 31.10.2017 13:54:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 17:34:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075764262
  Удостоверено време: 24.11.2017 17:34:50
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 15:34:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори