Техническа професионална гимназия Никола Йонков Вапцаров - Радомир

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9069181статус: приключена

„Демонтаж, доставка и монтаж на 15 броя климатици за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-11 17:34:22