Софийска математическа гимназия Паисий Хилендарски София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02889-2016-0001статус: приключена

„Извършване на строително-ремонтни работи и доставка на оборудване за нуждите на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” по две обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-09 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-08 15:58:01