Община Сливница

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 4
статус: отворена

„Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил ведно с оборудване – кран за повдигане и обслужване на подземни контейнери за разделно събиране на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-10 15:24:17
АОП номер: 00846-2019-0007статус: възложена

„Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към нея - ул. Ротмистър Ат. Бендерев, гр. Сливница”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-28 11:35:35
АОП номер: 00846-2019-0006статус: приключена

Доставка на 50 бр. 3 куб.м. подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци с усилен чувал

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-07 13:59:19
АОП номер: 00846-2019-0005статус: прекратена

„Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил ведно с оборудване – кран за повдигане и обслужване на подземни контейнери за разделно събиране на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-07 12:31:12
АОП номер: 00846-2019-0003статус: възложена

Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница - I-ви етап - подмяна на водопроводна мрежа по улици

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-25 16:39:07