Община Сливница

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 00846-2020-0007статус: затворена

Инженеринг- проектиране, осъществяване на авторски надзор и изграждане на дъждовно приемателна канализация по ул."П. Владигеров " , ул."П.Славейков" и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-12 15:19:10
АОП номер: 00846-2020-0008статус: затворена

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на гр. Сливница - Подобект 1: бул. "Юрий Гагарин" и изграждане на нов пътен мост над река Сливнишка

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-09 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:28:51
АОП номер: 00846-2020-0006статус: затворена

Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-12 10:49:29
АОП номер: 00846-2020-0005статус: възложена

Съхраняване и обезвреждане на неопасни /битови/ отпадъци от община Сливница, както и всички междинни операции по депониране на същите на регионално депо

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-03 14:53:41
АОП номер: 00846-2020-0004статус: възложена

„Избор на изпълнител за "Реконструкция на второстепенни клонове на водпроводнатамрежа на с. Бърложница, община Сливница (Втори етап)"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-02 10:40:00