ПГ по туризъм Проф. Д-р Асен Златаров - Варна

Доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект: КРЕАТИВНА КУХНЯ

Дата и час на публикуване: 2018-11-12 14:51:24Последна промяна: 2018-11-23 14:22:20
ID номер: 9083003 Статус: възложена

Доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект: КРЕАТИВНА КУХНЯ.  Конкретните видове параметри, вид на доставката и монтажа на кухненското оборудване, са подробно и детайлно описани в  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  и Образци на документи за кандидатите/заинтерисовани лица/ - в сайт http://www. pgtvarna.com

Индивидуален номер на процедурата: 0004343
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 29749.31 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39220000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-28 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Пенка Станчева
 • Телефон/и за контакт: 052 642669 0888 208551
Документи
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-12 14:46:55
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092489291
  Удостоверено време: 12.11.2018 14:46:55
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2018 12:46:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-12 14:47:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092489307
  Удостоверено време: 12.11.2018 14:47:02
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2018 12:47:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за попълване - доставка и монтаж на кухненско оборудване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-12 14:47:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092489316
  Удостоверено време: 12.11.2018 14:47:08
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2018 12:47:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване срока за получаване на оферти.

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 11:16:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092847811
  Удостоверено време: 23.11.2018 11:16:21
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 09:16:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява /за удължаване на срока/ за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 13:22:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092854011
  Удостоверено време: 23.11.2018 13:22:43
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 11:22:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за избор на кандидат по процедурата "Доставка и монтаж на кухненско оборудване"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 16:41:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093218008
  Удостоверено време: 05.12.2018 16:41:36
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 14:41:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение на възложителя за избор на изпълнител на обществената поръчка "Доставка и монтаж на кухненско оборудване"

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 16:45:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093218147
  Удостоверено време: 05.12.2018 16:45:13
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 14:45:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване по проект: „КРЕАТИВНА КУХНЯ“

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:41:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093612042
  Удостоверено време: 18.12.2018 15:41:45
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 13:41:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори