ПГС Христо Смирненски - град Кърджали

Вътрешни правила

страница 1 от 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключени договори за обществени поръчки в ПГ по строителство “ Христо Смирненски“ град Кърджали

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2017-01-13 10:51:10
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000065042799
Удостоверено време: 13.01.2017 10:51:10
Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 08:51:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Вътрешни правила за поддържане на профил на куповача

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-16 08:48:01
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000048290891
Удостоверено време: 16.06.2016 08:48:01
Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 05:48:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Вътрешни правила за за възлагане на обществени поръчки в Професионална гимназия по строителство Христо Смирненски - град Кърджали

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 11:48:06