ПГСА Кольо Фичето - град Ямбол

Компютризация и осигуряване на специализирано оборудване за поетапно изграждане на модерна образователна среда в ПГСА "Кольо Фичето" по НП "Осигуряване на съвременна среда" Модул "Модернизиране на системата на професионалното образование"

Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:32:56Последна промяна: 2020-10-06 17:47:38
Статус: възложена

Компютризация и осигуряване на специализирано оборудване за поетапно изграждане на модерна образователна среда в ПГСА "Кольо Фичето" по НП "Осигуряване на съвременна среда" Модул "Модернизиране на системата на професионалното образование"

Индивидуален номер на процедурата: 0006564
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Ямбол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:33:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133931905
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:33:36
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:33:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана - AВС Инженеринг-Н

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:34:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133931922
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:34:24
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:34:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана - Ботро 2003

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:35:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133931948
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:35:03
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:35:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана - КАН Учтехспорт България

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:35:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133931963
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:35:45
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:35:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предварителен договор - АВС Инженеринг-Н

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:37:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133932003
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:37:29
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:37:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предварителен договор - Ботро 2003

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:38:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133932031
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:38:10
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:38:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предварителен договор - Кан Учтехспорт България

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:38:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133932056
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:38:57
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:38:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол - АВС Инженеринг-Н

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:40:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133932075
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:40:09
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:40:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол - Ботро 2003

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:40:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133932111
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:40:40
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:40:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол - Кан Учтехспорт България

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:41:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133932164
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:41:12
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:41:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор - АВС Инженеринг-Н

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:44:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133932247
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:44:33
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:44:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор - Ботро 2003

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:45:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133932260
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:45:08
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:45:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор - - Кан Учтехспорт България

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:45:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133932268
  Удостоверено време: 06.10.2020 17:45:47
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2020 14:45:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори