ПГСА Кольо Фичето - град Ямбол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

Компютризация и осигуряване на специализирано оборудване за поетапно изграждане на модерна образователна среда в ПГСА "Кольо Фичето" по НП "Осигуряване на

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:32:56
статус: възложена

Извършване на строително-монтажни дейности - на учебен кабинет за професионална подготовка по теория в направление Строителство; на ателие Дизайн; на лаборатория

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2019-07-25 15:34:44