ПГСА Кольо Фичето - град Ямбол

Извършване на строително-монтажни дейности - на учебен кабинет за професионална подготовка по теория в направление Строителство; на ателие Дизайн; на лаборатория за учебна практика по професията Електромонтьор ( електротехник ) "

Дата и час на публикуване: 2019-07-25 15:34:44Последна промяна: 2019-08-30 14:07:10
Статус: възложена

Извършване на строително-монтажни дейности - на учебен кабинет за професионална подготовка по теория в направление Строителство; на ателие Дизайн; на лаборатория за учебна практика по професията Електромонтьор ( електротехник ) "

Индивидуален номер на процедурата: 0005247
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Ямбол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тонкова
 • Телефон/и за контакт: 046 661441
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-23 12:07:24
 • Покана до "АВС Инженеринг - Н" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 12:07:50
 • Предварителен договор - "АВС Инженеринг - Н" ООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 12:07:53
 • Покана до "Ботро-2003" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 12:09:00
 • Предварителен договор - "Ботро-2003" ООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 12:09:07
 • Покана до "Вариант мебел" ЕООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 12:10:37
 • Предварителен договор - "Вариант мебел" ЕООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 12:10:38
 • Покана до "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 12:11:59
 • Предварителен договор - "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 12:13:59
 • Протокол на комисията - "АВС Инженеринг - Н" ООД

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 15:59:39
 • Протокол на комисията - "Ботро-2003" ООД

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 15:59:41
 • Протокол на комисията - "Вариант мебел" ЕООД

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 15:59:43
 • Протокол на комисията - "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 15:59:46
 • Договор - "АВС Инженеринг - Н" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 14:03:00
 • Договор - "Ботро-2003" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 14:03:07
 • Договор - "Вариант мебел" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 14:03:15
 • Договор - "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 14:03:17