ПГАС - град Добрич

„Доставка чрез покупко – продажба на препарати и торове за растителна защита за 1000 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич за стопанската 2018/2019 г. „

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 16:20:39Последна промяна: 2019-02-18 16:20:31
ID номер: 9085745 Статус: затворена

„Доставка чрез покупко – продажба на  препарати и торове за растителна защита за посеви царевица и  посеви пшеница, с примерно посочване наименованието на продукта съгласно приложена спецификация, следните стоки по вид и количества както следва;

Хербициди:

„Принципал плюс“ - 20 кг.

„Дерби супер“ - 2 кг

Фунгициди:

„Танго супер“ - 60 литра

„Кредо 600 СК“ - 90 литра

Инсектицид:

„Ефциметрин 10 ЕК – 15 литра

Листна тор

Мастербленд 15/10/30 – 12 кг

Амониев нитрат – 38 100 кг. /тридесет и осем тона и сто килограма/

за нуждите на „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич.

Срокът за изпълнение на поръчката е според сроковете за извършване на съответните агротехнически мероприятия за стопанската 2018/2019 г. по заявка в рамките на стопанската година.

Индивидуален номер на процедурата: 0004672
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 32000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Г. Господинов
  • Телефон/и за контакт: 0878103205
Документи