ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО - град Добрич

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9090330статус: затворена

Доставка на Трактор ( с кабина )- употребяван, плуг навесен обръщателен – нов и Валяк хидравличен тракторен прикачен – нов за нуждите на Професионална гимназия по

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-02 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-16 10:14:49
ID номер: 9085745статус: затворена

„Доставка чрез покупко – продажба на препарати и торове за растителна защита за 1000 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-18 16:20:39
ID номер: 9084443статус: затворена

„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-20 11:02:16
ID номер: 9079526статус: затворена

„Модернизиране на материално – техническата база на „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич – Ремонт на учебни кабинети „Животновъдство“ и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-10 15:10:51
ID номер: 9073099статус: затворена

Доставка чрез покупко – продажба на семена за посев, препарати и торове за растителна защита за земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-29 15:12:49