ПГАС - град Добрич

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: отворена

Доставка чрез покупко – продажба на препарати и торове за растителна защита за 1000 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-04-06 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2022-03-21 09:51:44
статус: отворена

Доставка чрез покупко – продажба на препарати и торове за растителна защита за 1000 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-09-24 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2021-09-10 13:52:56
ID номер: 9090330статус: затворена

Доставка на Трактор ( с кабина )- употребяван, плуг навесен обръщателен – нов и Валяк хидравличен тракторен прикачен – нов за нуждите на Професионална гимназия по

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-02 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-16 10:14:49
ID номер: 9085745статус: затворена

„Доставка чрез покупко – продажба на препарати и торове за растителна защита за 1000 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-18 16:20:39
ID номер: 9084443статус: затворена

„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-20 11:02:16