ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО - град Добрич

„Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 90 до 110 к.с. за нуждите на „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич

Дата и час на публикуване: 2017-08-04 13:35:38Последна промяна: 2017-10-11 14:36:21
ID номер: 9066980 Статус: затворена

„Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 90 до 110 к.с. за нуждите на „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич в изпълнение на проект по национална програма „ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ Модул „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ .

Индивидуален номер на процедурата: 0002655
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 51333.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-18 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Господинов
 • Телефон/и за контакт: 058602203
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-04 13:35:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073002584
  Удостоверено време: 04.08.2017 13:35:07
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2017 10:35:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-04 13:35:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073002590
  Удостоверено време: 04.08.2017 13:35:13
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2017 10:35:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на крайния срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 11:37:09
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 11:38:04
 • Решение на комисията за решение класирана оферта

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 14:10:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073819447
  Удостоверено време: 05.09.2017 14:10:42
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 11:10:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 14:41:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074686841
  Удостоверено време: 11.10.2017 14:41:33
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 11:41:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Гаранция по договор

  Вид на документа: Усвояване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 15:22:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074688375
  Удостоверено време: 11.10.2017 15:22:24
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 12:22:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура авансово плащане

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 15:22:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074688378
  Удостоверено време: 11.10.2017 15:22:30
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 12:22:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение и спецификация

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 15:22:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074688383
  Удостоверено време: 11.10.2017 15:22:35
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 12:22:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателно плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 10:52:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077380224
  Удостоверено време: 30.01.2018 10:52:41
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2018 08:52:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори