Община Ново село

„ АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ -УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ „ в землището на с.Флорентин общ.Ново село,обл.Видин.

Дата и час на публикуване: 2019-11-29 17:48:07
Статус: възложена

Аварийно възстановителни работи-укрепване на свлачище в землище на с.Флорентин

Индивидуален номер на процедурата: 0005763
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Флорентин
Прогнозна стойност: 550610.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Кирилова
  • Телефон/и за контакт: 093162225
Документи