Община Ново село
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: “Реконструкция и възстановяване на площадни и паркови пространства в селата от община Ново село, обл. Видин - с.Ново село, с. Ясен, с. Неговановци и с. Винарово” Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин. “
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-06-07 15:53:32
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 17:00:00