Институт по царевицата - Кнежа

Контактна информация

Лице за контакти:

Бисерка Младжова - главен счетоводител

тел. 09132/7507

Адрес за кореспонденция:

Институт по царевицата

Кнежа, 5835

обл. Плевен

e-mail: mri_kneja@abv.bg

Работно време: 08,00 - 16,30 часа

Населено място: Кнежа
Адрес: /5835/ гр. Кнежа, Институт по Царевицата - Извън града
Телефон/факс: +359 9132 7507
Интернет сайт: www.ic-kneja.com
E-mail адрес: [javascript protected email address]