Институт по царевицата - Кнежа

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00591-2020-0001статус: приключена

Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-15 15:43:53
АОП номер: 00591-2019-001статус: приключена

„Доставка на торове и прeпарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-08 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-08 11:27:16
АОП номер: 00591-2018-0001статус: приключена

Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2018 г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:03:53
АОП номер: 00591-2017-0001статус: приключена

Доставка на листни торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2017 година.

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-17 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:37:19
АОП номер: 00591-2016-0001статус: приключена

„Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 година”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:11:43