Трето Основно Училище Гоце Делчев

„Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Трето основно училище „Гоце Делчев” гр. Петрич за учебните 2017/2018 и 2018/2019”.

Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:53Последна промяна: 2017-08-17 10:14:05
ID номер: 9066771 Статус: затворена

„Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Трето основно училище „Гоце Делчев” гр. Петрич за учебните 2017/2018 и 2018/2019” по следните обособени позиции:

Индивидуален номер на процедурата: 0002640
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петрич
Прогнозна стойност: 66000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-15 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Симеон Попов
 • Телефон/и за контакт: 0745 61304
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072878566
  Удостоверено време: 31.07.2017 16:28:10
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2017 13:28:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072878570
  Удостоверено време: 31.07.2017 16:28:12
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2017 13:28:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на процедура 162 / 31.07.2017

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072878573
  Удостоверено време: 31.07.2017 16:28:15
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2017 13:28:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072878577
  Удостоверено време: 31.07.2017 16:28:17
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2017 13:28:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 10:13:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073330144
  Удостоверено време: 17.08.2017 10:13:59
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 07:13:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори