Трето Основно Училище Гоце Делчев

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9066771статус: затворена

„Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Трето основно училище

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-15 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:53