Министерство за българското председателство на Съвета на ЕС 2018

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на МБПСЕС 2018”

Дата и час на публикуване: 2018-04-10 12:33:54Последна промяна: 2018-04-10 12:33:46
Документи
 • Покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 12:33:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080851419
  Удостоверено време: 10.04.2018 12:33:33
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 09:33:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договоро

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 12:33:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080851423
  Удостоверено време: 10.04.2018 12:33:36
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 09:33:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 12:33:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080851431
  Удостоверено време: 10.04.2018 12:33:40
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 09:33:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 12:33:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080851436
  Удостоверено време: 10.04.2018 12:33:43
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 09:33:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изменение на покана за събиране на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 18:26:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081110532
  Удостоверено време: 13.04.2018 18:26:50
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 15:26:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • електронен ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 18:26:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081110534
  Удостоверено време: 13.04.2018 18:26:54
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 15:26:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 18:26:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081110540
  Удостоверено време: 13.04.2018 18:26:57
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 15:26:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 16:46:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081909800
  Удостоверено време: 24.04.2018 16:46:31
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 13:46:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на цени

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 16:01:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082331952
  Удостоверено време: 30.04.2018 16:01:33
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 13:01:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 16:44:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083029275
  Удостоверено време: 10.05.2018 16:44:23
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 13:44:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 16:44:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083029279
  Удостоверено време: 10.05.2018 16:44:26
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 13:44:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 16:44:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083029286
  Удостоверено време: 10.05.2018 16:44:29
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 13:44:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 16:44:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083029287
  Удостоверено време: 10.05.2018 16:44:32
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 13:44:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-28 15:53:10
  Дата и час на промяна: 2018-05-28 15:53:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084309154
  Удостоверено време: 28.05.2018 15:53:54
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2018 12:53:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-09 14:37:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087670189
  Удостоверено време: 09.07.2018 14:37:42
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2018 11:37:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изпълнен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-02 13:26:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093989188
  Удостоверено време: 02.01.2019 13:26:39
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2019 11:26:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори