Министерство за българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
АОП номер: 05516-2017-0015статус: отворена

„Доставка на мебели за нуждите на Българското председателство през 2018г.“

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-12-12 17:02:05
АОП номер: 05516-2017-0014статус: затворена

„Изработка и доставка на комплекти възпоменателни монети и комплекти разменни монети“

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-12-01 17:26:46
АОП номер: 05516-2017-0013статус: прекратена

„Организиране на събития“, в три обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-13 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-10 12:00:05
АОП номер: 05516-2017-0012статус: възложена

„ИЗРАБОТКА, БРАНДИРАНЕ И ДОСТАВКА НА ОПАКОВКИ И ТИШУ (ЗА ШАЛОВЕ И ВРАТОВРЪЗКИ)“

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-31 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-23 15:42:11
АОП номер: 05516-2017-0011статус: възложена

„ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС“

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-05 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-02 15:30:53