Министерство за българското председателство на Съвета на ЕС 2018

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на МБПСЕС 2018”

Дата и час на публикуване: 2018-04-10 12:01:32Последна промяна: 2018-04-10 12:00:04
Документи
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 11:59:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080848196
  Удостоверено време: 10.04.2018 11:59:45
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 08:59:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на декларация по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 11:59:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080848205
  Удостоверено време: 10.04.2018 11:59:51
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 08:59:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 11:59:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080848222
  Удостоверено време: 10.04.2018 11:59:57
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 08:59:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 12:00:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080848229
  Удостоверено време: 10.04.2018 12:00:01
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 09:00:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • изменение на покана за събиране на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 18:24:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081110424
  Удостоверено време: 13.04.2018 18:24:09
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 15:24:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • електронен ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 18:25:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081110468
  Удостоверено време: 13.04.2018 18:25:19
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 15:25:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Електронен ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 18:26:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081110498
  Удостоверено време: 13.04.2018 18:26:03
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 15:26:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 16:45:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081909682
  Удостоверено време: 24.04.2018 16:45:15
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 13:45:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на цени

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 16:00:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082331828
  Удостоверено време: 30.04.2018 16:00:21
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 13:00:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 15:34:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082623736
  Удостоверено време: 04.05.2018 15:34:19
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 12:34:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 15:35:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082623818
  Удостоверено време: 04.05.2018 15:35:07
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 12:35:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 15:35:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082623872
  Удостоверено време: 04.05.2018 15:35:42
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 12:35:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 15:36:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082623930
  Удостоверено време: 04.05.2018 15:36:23
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 12:36:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-28 15:54:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084309236
  Удостоверено време: 28.05.2018 15:54:45
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2018 12:54:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-09 14:38:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087670334
  Удостоверено време: 09.07.2018 14:38:55
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2018 11:38:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изпълнен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-02 13:28:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093989230
  Удостоверено време: 02.01.2019 13:28:19
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2019 11:28:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори