ДГ 2 Щастливо Детство Варна
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02792-2016-0001статус: приключена

Доставка на гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на ЦДГ№40"Щастливо детство"гр.Варна за отоплителен сезон 2016-2018г.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-01-20 15:00:00