ДГ 2 Щастливо Детство Варна

Доставка на гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на ЦДГ№40"Щастливо детство"гр.Варна за отоплителен сезон 2016-2018г.

Дата и час на публикуване: 2016-01-20 15:00:00Последна промяна: 2018-02-12 12:06:20
АОП номер: 02792-2016-0001 Статус: приключена

Доставка на гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на ЦДГ№40"Щастливо детство"гр.Варна за отоплителен сезон 2016-2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003338
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи