ЦСМП - Хасково

Доставка на горива за автопарка на Център за спешна медицинска помощ, град Хасково за период от 1 година.

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 16:24:23Последна промяна: 2020-07-14 16:24:15
АОП номер: 01096-2020-0001 Статус: възложена

Доставка на дизелово гориво Б6 - 81 500 литра, Бензин А95Н - 2500 литра и АДбЛУ - 700 литра за нуждите на ЦСМП гр. Хасково -  филиали в гр. Хасково, гр. Харманли, гр. Димитровград, Тополовград, Свиленград, Симеоновград, Ивайловград и Любимец за период от 1 година, считано от 01.01.2021 г., при отсрочено плащане от 60 дни, като периодът на фактуриране е месечен, с място на доставка бензиностанции на продавача на територията на Хасокво, Харманли, Димитровград, Тополовград, Свиленград, Симеоновград, Ивайловград и Любимец и цялата страна. Количествата са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло.

Индивидуален номер на процедурата: 0006498
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хасково
Прогнозна стойност: 127041.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антония Тонева - Главен счетоводител
 • Телефон/и за контакт: 0884638886
Документи
 • Решение за откриване на процедура с предмет доставка на гориво през 2021 г. чрез борсово посредничество

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-14 16:24:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128328390
  Удостоверено време: 14.07.2020 16:24:40
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2020 13:24:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за борсово посредничество за доставка на горива през 2021 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-07-14 16:27:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128328634
  Удостоверено време: 14.07.2020 16:27:40
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2020 13:27:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация към договор за борсово посредничество за доставка на горива през 2021 г.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-07-14 16:28:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128328704
  Удостоверено време: 14.07.2020 16:28:43
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2020 13:28:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на гориво за автомобилите и добавка към него на ЦСМП Хасково през 2021 година чрез борсово посредничество.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-21 11:07:47
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131033579
  Удостоверено време: 21.08.2020 11:07:47
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2020 08:07:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори