ЦСМП - Хасково

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9074566статус: прекратена

Застраховане на имуществото и персонала на ЦСМП - Хасково по обособените позиции.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-13 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-03 13:55:55
ID номер: 9074439статус: прекратена

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП - ХАСКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-12 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-30 10:09:22
ID номер: 9062074статус: възложена

Изработване и доставка на ваучери за храна от СБКО за служителите в ЦСМП Хасково и филиалите в гр.Димитровград, гр.Харманли, гр.Свиленград, гр.Симеоновград,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-15 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-07 14:28:41
ID номер: 9060361статус: възложена

“Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Хасково за ползването им в гр. Хасково и филиалите в: гр.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-17 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-29 15:50:34