Община Братя Даскалови

“Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови”

Дата и час на публикуване: 2020-03-09 13:29:51Последна промяна: 2020-03-09 13:29:37
АОП номер: 00256-2020-0001 Статус: затворена

При изпълнение на поръчката ще се извърши полагане на топлоизолация по външните ограждащи зидове на цялата сграда, ремонт на покрив, подмяна на съществуващата дървена дограма с PVC дограма с нискоемисионно стъкло, а входните дървени и метални врати ще се подновят с врати от алуминиеви профили със стъклопакет, изграждане на автономна система за производство на ел. енергия от възобновяеми източници, подмяна на осветителни тела и доставка и монтаж на климатизатори. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006063
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Братя Даскалови
Прогнозна стойност: 640307.97 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45210000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-30 16:45:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Янка Гайдаджийска
  • Телефон/и за контакт: 088 491 5819
Документи