СУ Васил Левски - Троян

„Доставка, инсталация и монтаж на специализирано технологично оборудване и софтуер за изграждане на STEM център в кабинети на СУ „Васил Левски“ – гр. Троян“

Дата и час на публикуване: 2021-06-08 13:31:31
АОП номер: 01222-2020-0001 Статус: приключена

доставка, инсталация и монтаж на специализирано технологично оборудване и софтуер за изграждане на СТЕМ център в кабинети на СУ "Васил Левски" - гр. Троян

Индивидуален номер на процедурата: 0006846
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30200000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иван Иванов
  • Телефон/и за контакт: 0670-62772
Документи