ДГ Синчец - Белозем

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "СИНЧЕЦ" село Белозем, община Раковски, област Пловдивска” по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 11:09:42Последна промяна: 2019-06-06 12:55:14
ID номер: 9088302 Статус: затворена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "СИНЧЕЦ" село Белозем, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” – прогнозна стойност 6500.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” – прогнозна стойност 15400.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – прогнозна стойност 17200.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” – прогнозна стойност 4600.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти” – прогнозна стойност 3000.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци” – прогнозна стойност 17300.00 лева без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0004954
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Белозем
Прогнозна стойност: 64000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000, 03220000, 15000000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи