Професионална гимназия по машиностроене - Пловдив

Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор за балансираща група на свободния пазар на електроенергия за нуждите на Професионална гимназия по машиностроене - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2023-03-27 15:48:07
ID номер: 04015-2023-0001 Статус: възложена

Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор за балансираща група на свободния пазар на електроенергия за нуждите на Професионална гимназия по машиностроене - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0007177
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 69999.99 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2023-02-13 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кирил Саксанов
  • Телефон/и за контакт: 032692069