Професионална гимназия по машиностроене - Пловдив

Доставка на природен газ за нуждите на ПГМ - Пловдив.

Дата и час на публикуване: 2018-11-15 15:15:37Последна промяна: 2018-11-15 16:07:11
АОП номер: 04015-2018-0001 Статус: отворена

За доставка на природен газ за нуждите на ПГМ-Пловдив.

Индивидуален номер на процедурата: 0004357
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Светлана Джуркова
  • Телефон/и за контакт: 0898 678 806
Документи