ДГ 58 Слънчево утро - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9096270статус: приключена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 58 Слънчево утро

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-10 15:11:08
ID номер: 9085055статус: приключена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 58 Слънчево утро - гр. София

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-22 12:01:57
ID номер: 9071082статус: приключена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 58

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-04 14:16:36
ID номер: 9068432статус: прекратена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 58 Слънчево утро

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-19 11:58:45
ID номер: 9056687статус: приключена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 58 "Слънчево утро"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-09-19 16:28:34