ДГ Иглика - град Пещера

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9050654статус: възложена

"Ежедневна доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Иглика гр.Пещера

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-02 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-22 14:38:00