Начално училище Иван Вазов - град Враца

Производство и доставка на закуски за деца от ПГ и учениците от I до IV клас на НУ “Иван Вазов” – Враца за 2019 година

Дата и час на публикуване: 2019-01-03 15:57:48Последна промяна: 2019-01-03 16:04:03
ID номер: 9084622 Статус: затворена

Производство и доставка на закуски за учениците на НУ "Иван вазов" - Враца. Доставките се извършват само в учебните дни от годината. Прогнозният брой учебни дни е 160 или 32 седмици за срока на договора. Прогнозният брой ученици за периода е 421 на ден.

Индивидуален номер на процедурата: 0004562
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 32978.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-10 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Таня Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 0879532053
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява, обява за обществена поръчка по стойност по чл.20 и документация за участие в процедура

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-03 16:25:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094033135
  Удостоверено време: 03.01.2019 16:25:38
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2019 14:25:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-03 16:25:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094033146
  Удостоверено време: 03.01.2019 16:25:44
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2019 14:25:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-01-14 10:33:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094333024
  Удостоверено време: 14.01.2019 10:33:39
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2019 08:33:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори