Национален литературен музей - София

„Строително-монтажни работи по реставрация, консервация и адаптация на сгради на музеен комплекс „Христо Смирненски“ в ж.к. „Зона Б-4, ул.“Овче поле“ 116, гр. София“.

Дата и час на публикуване: 2018-08-17 13:31:57Последна промяна: 2018-09-04 13:58:14
ID номер: 9079780 Статус: възложена

Строителството се извършва въз основа на изработен работен проект – за обект „Строително-монтажни работи по реставрация, консервация и адаптация на сгради на музеен комплекс „Христо Смирненски“ в ж.к. „Зона Б-4, ул.“Овче поле“ 116, гр. София“.

Обектът на работния проект са три сгради в музеен комплекс "Христо Смирненски", ситуирани в УПИ - XX, кв. 160, ж.к. „Зона Б-4, ул.“Овче поле“ 116, гр. София, както следва:

  • Основна сграда – къща-музей на Христо Смирненски е недвижима културна ценност, представляваща исторически паметник на културата с категория "национално значение". Разположена е в северозападната част на имота, като от северната страна сградата е на калкан, от запад граничи с улична регулация, от юг и изток са спазени отстоянията към съседните имоти. Сграда се състои от два надземни етажа и частичен сутерен. Сградата има застроена площ 100,3 кв.м. и РЗП 200,6 кв.м. Оригиналната конструкция на сградата е гредоред, като на предходен етап е извършено укрепване, посредством стоманобетонови елементи - греди, колони и плочи. За покрива на сградата е извършен цялостен ремонт и в обхвата на поръчката не се предвиждат намеси за него. Къщатамузей запазва общата съществуваща функция на помещенията. На партера са обособени 2 експозиционни помещения, предвидени за битова експозиция, канцелария, фондохранилище, фоайе, тоалетна и коридор. На втория етаж има 2 експозиционни зали, коридор и открита тераса. В сутерена е обособен склад. Вертикалните комуникации са осъществени чрез стълбище.
  • Сграда от изток – допълващо застрояване със застроена площ от 52,60 кв. м. Сградата е с един надземен и един полуподземен етаж. Конструкцията е гредоред. Покривът на сградата е в лошо състояние: покритието и конструкцията са компрометирани, налице са течове.
  • Сграда, граничеща от изток с къщата музей – застроена площ от 11 кв.м. Сградата е на един етаж с тухлени стени и стоманобетонов покрив, представляващ открита тераса с достъп от основната сграда – къща музей. Състоянието на сградата е аварийно.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004070
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 239759.29 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Чавдар Петков, Соня Кирицова
  • Телефон/и за контакт: 02 987 34 14
Документи