ДГ 98 Слънчевото зайче - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9077469статус: затворена

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №98 СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ, гр.София

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-20 10:19:18