ЦСОП Д-р Власаки Шуманов гр. Сливен

Доставка на материали и оборудване по обособени позиции за нуждите на ЦСОП Д-р Власаки Шуманов гр.Сливен

Дата и час на публикуване: 2019-11-05 10:38:54
ID номер: 9094220 Статус: прекратена

Доставка на материали и оборудване по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на оборудване за логопедичен кабинет“ Обособена позиция № 2 – „Доставка на оборудване за кабинет за арт терапия“ Обособена позиция № 3 – „Доставка на оборудване за кабинет по психология“ Обособена позиция № 4 – „Доставка на оборудване за сензорна зала“ Обособена позиция № 5 – „Доставка на оборудване за кабинет рехабилитация“ Обособена позиция № 6 – „Доставка на оборудване за стая „Монтесори среда“

Индивидуален номер на процедурата: 0005679
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 80110000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-05 12:35:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111795626
  Удостоверено време: 05.11.2019 12:35:31
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2019 10:35:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-05 12:36:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111795662
  Удостоверено време: 05.11.2019 12:36:16
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2019 10:36:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-05 12:36:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111795686
  Удостоверено време: 05.11.2019 12:36:35
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2019 10:36:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:21:23
  Дата и час на промяна: 2019-12-16 15:25:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114402719
  Удостоверено време: 16.12.2019 15:25:47
  Удостоверено време по UTC: 16.12.2019 13:25:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:27:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114403983
  Удостоверено време: 16.12.2019 15:27:38
  Удостоверено време по UTC: 16.12.2019 13:27:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за прекратяване на процедурата стр. 1

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:52:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114694172
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:52:55
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:52:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за прекратяване на процедурата стр. 2

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:53:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114694233
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:53:38
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:53:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори