ЦСОП Д-р Власаки Шуманов гр. Сливен

Доставка на материали и оборудване по обособени позиции за нуждите на ЦСОП Д-р Власаки Шуманов гр.Сливен

Дата и час на публикуване: 2019-11-05 10:38:54
ID номер: 9094220 Статус: отворена

Доставка на материали и оборудване по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на оборудване за логопедичен кабинет“ Обособена позиция № 2 – „Доставка на оборудване за кабинет за арт терапия“ Обособена позиция № 3 – „Доставка на оборудване за кабинет по психология“ Обособена позиция № 4 – „Доставка на оборудване за сензорна зала“ Обособена позиция № 5 – „Доставка на оборудване за кабинет рехабилитация“ Обособена позиция № 6 – „Доставка на оборудване за стая „Монтесори среда“

Индивидуален номер на процедурата: 0005679
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 80110000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи