Община Братя Даскалови

Изпълнение на СМР за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.

Дата и час на публикуване: 2018-10-29 15:43:00Последна промяна: 2018-10-29 15:42:45
АОП номер: 00256-2018-0007 Статус: прекратена

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции и включва следните обекти, обособени в отделни позиции, както следва:
1. Обособена позиция № 1: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Черна гора” • Обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Черна гора”, има издадено Разрешение за строеж № 6 от 03.02.2017 г. Обектът е втора категория.

2. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Оризово, с. Горно Белево и с. Гранит”

1) Подобект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Оризово” има издадено Разрешение за строеж № 9 от 03.02.2017 г. Обектът е втора категория;
2) Подобект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Горно Белево” има издадено Разрешение за строеж № 8 от 03.02.2017 г. Обектът е втора категория;
3) Подобект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Гранит” има издадено Разрешение за строеж № 7 от 03.02.2017 г. Обектът е втора категория.

Индивидуален номер на процедурата: 0004283
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Братя Даскалови
Прогнозна стойност: 5662008.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231300
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-30 16:45:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Янка Гайдаджийска
 • Телефон/и за контакт: 04134 2266
Документи
 • Решение РД-0468 от 25.10.2018г. за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:49:48
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092051285
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:49:48
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:49:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:49:57
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092051296
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:49:57
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:49:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие-Указания за подготовка на оферти, условия за участие в процедурата, изисквания към участниците

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:50:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092051307
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:50:07
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:50:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:50:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092051308
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:50:14
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:50:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:50:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092051315
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:50:22
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:50:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:50:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092051335
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:50:54
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:50:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за обособена позиция 1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:50:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092051325
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:50:40
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:50:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за обособена позиция 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:50:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092051336
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:50:57
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:50:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа документация 1 част

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 17:25:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092052574
  Удостоверено време: 29.10.2018 17:25:34
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 15:25:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа документация 2 част

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 17:28:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092052626
  Удостоверено време: 29.10.2018 17:28:07
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 15:28:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по постъпили въпроси на 158.11.2018 г.

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-19 16:34:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092716694
  Удостоверено време: 19.11.2018 16:34:17
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2018 14:34:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №РД-0515 от 20.11.2018 г. за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-20 14:48:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092748475
  Удостоверено време: 20.11.2018 14:48:12
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2018 12:48:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори