ЗПГ Климент Тимирязев - Сандански

Вътрешни правила

страница 1 от 1

ОТМЯНА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-05-26 11:00:00

Вътрешни правила за обществени поръчки и профил на купувача

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 13:00:00