ЗПГ Климент Тимирязев - Сандански

„Доставка на оборудване за училищен спа център при ЗПГ "Климент Тимирязев" гр. Сандански"

Дата и час на публикуване: 2019-07-24 17:28:38Последна промяна: 2019-07-24 17:27:55
ID номер: 9090664 Статус: възложена

Обществената поръчка включва доставка, монтаж, въвеждане в експоатация, обучение на персонала за работа с изделията и гаранционно обслужване на два броя мажни легла, два броя комбинирани тангенторни вани и един брой тангенторна вана за нуждите на училищен спа център при ЗПГ "Климент Тимирязев".

Индивидуален номер на процедурата: 0005191
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 54730.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-20 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Георги Неделков
  • Телефон/и за контакт: 0887272946
Документи