ЗПГ Климент Тимирязев - Сандански

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЗПГ "Климент Тимирязев" гр. Сандански"

Дата и час на публикуване: 2019-05-31 17:28:07
ID номер: 9088757 Статус: възложена

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания във връзка с реализирането на проекти, по които ЗПГ "Климент Тимирязев" участва.

Индивидуален номер на процедурата: 0004990
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 65000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 63512000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-19 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Георги Неделков
  • Телефон/и за контакт: 0887272946
Документи