ЗПГ Климент Тимирязев - Сандански

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9090664статус: възложена

„Доставка на оборудване за училищен спа център при ЗПГ "Климент Тимирязев" гр. Сандански"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-24 17:28:38
ID номер: 9088757статус: възложена

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЗПГ "Климент Тимирязев" гр.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-19 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-31 17:28:07