ЗПГ Климент Тимирязев - Сандански

Изготвяне на техническа документация за актуализация на съществуващо енергийно обследване и издаване на енергиен сертификат

Дата и час на публикуване: 2014-11-19 13:47:07Последна промяна: 2016-10-11 13:51:15
ID номер: 9036403 Статус: затворена

Изготвяне на техническа документация за актуализация на съществуващо енергийно обследване и издаване на енергиен сертификат по дейност 4 на НП "Модернизация на материалната база в училище" 2014 г. модул " Подобряване на училищната среда"за обект:Учебна сграда на Земеделска професионална гимназия "Кл. Тимирязев" - Сандански, с разгънатата застроена площ е 5 478 кв.м, трета категория.

Индивидуален номер на процедурата: 0001363
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 5478.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 70000000, 71000000, 71620000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-02 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 13:47:07
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 13:47:07
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 13:47:07
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 17:50:00