ЗПГ Климент Тимирязев - Сандански

Доставка на терминални станции по национална програма ИКТ в училище

Дата и час на публикуване: 2016-10-11 13:39:14Последна промяна: 2016-10-11 13:42:24
Статус: затворена

Доставка на терминални станции по национална програма ИКТ в училище

Индивидуален номер на процедурата: 0001362
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 25500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30000000, 30230000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-28 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 13:39:10
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 13:39:10
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 13:39:10
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 13:41:44