ЗПГ Климент Тимирязев - Сандански

Доставка и закупуване на 1 /един/ брой пътнически автобус за професионалното обучение в Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев гр.Сандански по Национална програма Модернизиране на системата на професионалното образование. Автобусът ще се използва за превозване на ученици.

Дата и час на публикуване: 2015-11-18 13:03:40Последна промяна: 2018-09-19 15:25:33
ID номер: 9047828 Статус: затворена

Доставка и закупуване на 1 /един/ брой пътнически автобус за професионалното обучение в Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев гр.Сандански по Национална програма Модернизиране на системата на професионалното образование. Автобусът ще се използва за превозване на ученици.

Индивидуален номер на процедурата: 0001359
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 55000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34120000, 34121000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-27 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи