ЗПГ Климент Тимирязев Сандански

Доставка и закупуване на 1 /един/ брой пътнически автобус за професионалното обучение в Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев гр.Сандански по Национална програма Модернизиране на системата на професионалното образование

Дата и час на публикуване: 2015-11-03 12:58:57Последна промяна: 2016-10-11 13:07:10
ID номер: 9047272 Статус: прекратена

„Доставка и закупуване на 1 /един/ брой пътнически автобус за професионалното обучение в Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” гр.Сандански по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”. Автобусът ще се използва за превоз на ученици. Изпълнителят трябва да извърши доставка на пътнически автобус със следните параметри: пътнически автобус с места от 22 до 40; година на производство не по-рано от 2005 г.; минимална мощност не по-малко от 180 к.с.; вид гориво - дизел. Срок на изпълнение на поръчката до 60 /шестдесет/ дни от датата на подписване на договора.

Индивидуален номер на процедурата: 0001358
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 55000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34100000, 34121000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-13 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-03 12:58:57
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-11-03 12:58:57
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-03 12:58:57
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 13:01:22
 • Решение за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 13:01:22