ЗПГ Климент Тимирязев - Сандански

Публични покани

страница 1 от 2
статус: затворена

Доставка на терминални станции по национална програма ИКТ в училище

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-28 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-11 13:39:14
ID номер: 9047828статус: затворена

Доставка и закупуване на 1 /един/ брой пътнически автобус за професионалното обучение в Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев гр.Сандански по

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-27 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-18 13:03:40
ID номер: 9047272статус: прекратена

Доставка и закупуване на 1 /един/ брой пътнически автобус за професионалното обучение в Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев гр.Сандански по

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-13 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-03 12:58:57
ID номер: 9046359статус: затворена

Доставка на лабораторно оборудване за професионалното обучение в Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев” гр.Сандански

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-14 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-30 13:09:45
ID номер: 9046122статус: прекратена

Доставка и закупуване на 1/един/ брой пътнически автобуси за професионалното обучение в Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев гр. Сандански" по

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-06 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-23 12:51:03