ДГ Зорница - Асеновград

Периодична доставка на храни и хранителни продукти по 2 /две/ обособени позиции за нуждите на ДГ"Зорница" гр.Асеновград

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:20:57
АОП номер: 02577-2019-0002 Статус: възложена

Доставка на храни и хранителни продукти по 2/две/ обособени позиции: "Хляб и хлебни изделия" и "Пакетирани храни, подправки и яйца", за нуждите на ДГ"Зорница" гр.Асеновград

Индивидуален номер на процедурата: 0005760
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Асеновград
Прогнозна стойност: 53254.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Надежда Николова Джиголинова
 • Телефон/и за контакт: 0889450400; 0331/63288
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:33:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113296486
  Удостоверено време: 28.11.2019 16:33:38
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 14:33:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Единен европейски документ

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:33:43
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113296490
  Удостоверено време: 28.11.2019 16:33:43
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 14:33:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС - приложения по двете позиции

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:33:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113296499
  Удостоверено време: 28.11.2019 16:33:47
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 14:33:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:33:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113296503
  Удостоверено време: 28.11.2019 16:33:52
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 14:33:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за участие в процедурата до "ЕТ"ВИГИПЕА- Петър Трифонов" гр.Асеновград

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 17:09:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113298185
  Удостоверено време: 28.11.2019 17:09:48
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 15:09:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за участие в процедурата до "МИРА ФУУД" ЕООД гр.Пловдив

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 17:09:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113298188
  Удостоверено време: 28.11.2019 17:09:57
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 15:09:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 17:10:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113298193
  Удостоверено време: 28.11.2019 17:10:03
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 15:10:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:07:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114134832
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:07:05
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:07:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:07:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114134847
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:07:16
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:07:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:07:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114134855
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:07:23
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:07:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:07:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114134863
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:07:28
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:07:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 16:07:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114134868
  Удостоверено време: 11.12.2019 16:07:35
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 14:07:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с ЕТ"ВИГИПЕА - Петър Трифонов" Асеновград за ОП 1:"Хляб и хлебни изделия"

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 14:10:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117535155
  Удостоверено време: 06.02.2020 14:10:38
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2020 12:10:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с "МИРА ФУУД ЕООД" гр.Пловдив за ОП 5:"Пакетирани храни, подправки и яйца"

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 14:10:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117535150
  Удостоверено време: 06.02.2020 14:10:33
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2020 12:10:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори